Koşuyolu Koru Evleri | İçeride Huzur Dışarıda Hayat

Koşuyolu Koru Evleri

BİLGİLENDİRME

KOŞUYOLU KORU EVLERİ


Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, Taşyapı İnşaat ve Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, işlenmesine, ticari elektronik içeriğinin ve diğer kayıtların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.